LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 43
Wskaż właściwe zestawienie: skrót łaciński - nazwa polska.

A.
B.
C.
D.