LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 39
Substancja lecznicza (penicylina), strzykawka, igły, 3% jałowy roztwór cytrynianu sodu, butelka z ciemnego szkła i nakrętka z zakraplaczem są niezbędnej do sporządzenia

A.
B.
C.
D.