LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 31
Wskaż urządzenie, w trakcie pracy którego należy kontrolować czas oraz wskazania termometru i manometru.

A.
B.
C.
D.