LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 22
Określ postać leku, do sporządzenia którego wykorzystano następujący sprzęt: wagę elektroniczną, podkłady pergaminowe, moździerz, pistel, kliszę i kapsułki żelatynowe.

A.
B.
C.
D.