LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 44
Mak lekarski (Papaver somniferum L.) zawiera papawerynę, która wykazuje działanie

A.
B.
C.
D.