LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 37
Dodatkowych informacji o określonej substancji leczniczej, takich jak działania niepożądane i przeciwwskazania, należy poszukać

A.
B.
C.
D.