LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 34
Pochodne benzodiazepiny np. temazepam (Signopam) wykazują działanie

A.
B.
C.
D.