LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 24
Przeterminowany w aptece środek psychotropowy z gr. IV-P, zgodnie z przepisami, należy

A.
B.
C.
D.