LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 46
W przypadku zbicia termometru rtęciowego należy ostrożnie

A.
B.
C.
D.