LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 32
Posadzkę na tarasie należy wykonać z płytek

A.
B.
C.
D.