LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 39
W pomieszczeniach, w których znajdują się czułe urządzenia elektroniczne i są składowane materiały łatwopalne, a także w strefach zagrożenia wybuchem, powinno wykonywać się posadzki

A.
B.
C.
D.