LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 17
Aby zapewnić prawidłowy proces wiązania i twardnienia podłoża z betonu monolitycznego, wykonywanego w pomieszczeniu, należy przez pierwsze 7 dni po ułożeniu

A.
B.
C.
D.