LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 7
Podłoże z betonu pod konstrukcję podłogi w piwnicy należy układać na

A.
B.
C.
D.