LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 39
Na rysunku przekroju podłogi cyframi 5 i 7 oznaczono izolację
A.
B.
C.
D.