LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 32
Dla zapewnienia szczelności warstwy izolacji cieplnej w podłodze, wykonywanej z płyt styropianowych, należy przede wszystkim

A.
B.
C.
D.