LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 31
Ile wykładziny z tworzyw sztucznych należy kupić do ułożenia w pomieszczeniu o wymiarach 12 x 15 m, jeżeli wiadomo, że dodatek na odpady wynosi 10%?

A.
B.
C.
D.