LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 38
Przeanalizuj receptę. Aby zapobiec powstaniu niezgodności składników leku należy
A.
B.
C.
D.