LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 36
Płytki gresowe o dużym formacie należy dobijać do podłoża

A.
B.
C.
D.