LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 18
Po rozprowadzeniu masy samopoziomującej na podłożu należy użyć gumowego wałka z kolcami, aby

A.
B.
C.
D.