LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 6
Przed ułożeniem podkładu monolitycznego z zaprawy cementowej warstwę izolacji cieplnej z płyt styropianowych należy zabezpieczyć

A.
B.
C.
D.