LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 36
Dylatacje obwodowe w podkładach należy wykonać

A.
B.
C.
D.