LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 8
Zużycie suchej mieszanki do wykonania 10 m2wylewki anhydrytowej o grubości 20 mm, zgodnie z przestawioną instrukcją producenta, wyniesie
A.
B.
C.
D.