LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 14
Do wykonania posadzki należy zakupić 10 paczek płytek po 80 złotych i 5 paczek płytek po 20 złotych. Koszt robocizny stanowi 50% kosztów zakupu materiałów. Jaki będzie łączny koszt poniesiony na wykonanie posadzki?

A.
B.
C.
D.