LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 4
U poszkodowanego stwierdzono nagłe zatrzymanie oddechu i krążenia. Podczas resuscytacji należy, do chwili przybycia pomocy medycznej, wykonywać 30 uciśnięć na klatkę piersiową oraz

A.
B.
C.
D.