LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 38
Resztką deski podłogowej o długości większej od 40 cm, która pozostała z pierwszego pasa układanej posadzki,

A.
B.
C.
D.