LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 27
Olejowanie stosuje się przy wykończeniu posadzek wykonanych z

A.
B.
C.
D.