LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 1
Zamocowanie listew wykończeniowych bezpośrednio do posadzki z paneli podłogowych spowoduje

A.
B.
C.
D.