LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 11
Renowacja posadzki z deszczułek polega na

A.
B.
C.
D.