LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 19
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Maksymalne odchylenie spoin podłużnych od linii prostej w pomieszczeniu o wymiarach 4 x 8 m może wynosić nie więcej niż

A.
B.
C.
D.