LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 17
Do przygotowania mieszanki lastrykowej zużyto 120 kg grysu. Ile cementu zużyto do przygotowania mieszanki, jeżeli proporcja wagowa cementu do grysu wynosi 1:3?

A.
B.
C.
D.