LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 34
W przypadku klejenia płytek ceramicznych do nieotynkowanych ścian murowanych, wykonanych na pełną spoinę, należy

A.
B.
C.
D.