LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 37
Zgodnie z instrukcją montażu paneli boazeryjnych listwy szkieletu pod pionowo układane panele ścienne powinny być zamocowane maksymalnie co
A.
B.
C.
D.