LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 9
W pomieszczeniu o wymiarach 2,5 x 4,0 m zaplanowano ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m. Powierzchnia ścian do obłożenia, po odjęciu otworu drzwiowego o wymiarach 0,8 x 2,0 m, będzie wynosić

A.
B.
C.
D.