LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 18
Przed ułożeniem płytek ceramicznych na ścianie należy skontrolować ich

A.
B.
C.
D.