LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 1
Do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych należy użyć

A.
B.
C.
D.