LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 33
Który z materiałów okładzinowych mocuje się do podłoża za pomocą kleju rozpuszczalnikowego?

A.
B.
C.
D.