LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 24
Drobne rysy i pęknięcia na płytkach ściennych mogą pojawić się z powodu

A.
B.
C.
D.