LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 18
Materiały na wykonanie 40 m2okładziny kosztowały 2 400 zł, a stawka robocizny za ułożenie 1 m2została ustalona na kwotę 15 zł. Jaki był łączny koszt ułożenia okładziny?

A.
B.
C.
D.