LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 4
Schemat przedstawia sposób podłączenia czujki pasywnej do centrali alarmowej w konfiguracji
A.
B.
C.
D.