LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
Do zakończenia linii instalacji telewizyjnej wykonanej z wykorzystaniem kabla koncentrycznego należy zastosować rezystor o wartości

A.
B.
C.
D.