LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 21
W instalacji wykonanej według schematu przedstawionego na rysunku abonent odbiera wszystkie dostępne kanały satelitarne, lecz nie odbiera sygnału telewizji naziemnej. Świadczy to o uszkodzeniu
A.
B.
C.
D.