LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 28
W prawidłowo zarobionym kablu UTP w instalacji komputerowej prawidłowa długość rozkręcenia par przewodów wynosi
A.
B.
C.
D.