LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
Do montażu kabla systemu alarmowego na ścianie betonowej należy wykorzystać
A.
B.
C.
D.