LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 32
W celu podłączenia sygnalizatora optyczno-akustycznego z syreną należy wykorzystać złącze śrubowe. Wiedząc, że syrena zasilana jest napięciem 24 V i pobiera prąd 3,45 A, wskaż złącze o odpowiednich parametrach.

A.
B.
C.
D.