LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 4
W ramach okresowego przeglądu instalacji telewizyjnej należy między innymi

A.
B.
C.
D.