LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 12
Obwód sabotażowy bez wykorzystania rezystorów instalacji alarmowej należy ustawić w konfiguracji

A.
B.
C.
D.