LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 3
Do prawidłowego założenia wtyku RJ45 należy wykorzystać

A.
B.
C.
D.