LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 17
Przedstawiony element stosowany jest do kontroli
A.
B.
C.
D.