LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 23
Który z wymienionych wyników pomiarowych jest prawidłowy dla sygnałów TV naziemnej?

A.
B.
C.
D.