LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 19
Za pomocą przedstawionego urządzenia można
A.
B.
C.
D.